Detalji o autoru

Tadinac, Meri, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

  • Svezak 26, Br. 3 (2010) - ČLANCI
    Provjera dvaju modela subjektivne dobrobiti te povezanosti zadovoljstva životom, demografskih varijabli i osobina ličnosti
    Sažetak  PDF
  • Svezak 24, Br. 1-2 (2008) - ČLANCI
    Kvaliteta života u Hrvatskoj – povezanost subjektivnih i objektivnih indikatora te temperamenta i demografskih varijabli s osvrtom na manjinski status
    Sažetak  PDF