Detalji o autoru

Čorkalo Biruški, Dinka, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

  • Svezak 25, Br. 1-2 (2009) - ČLANCI
    Prediktori nacionalizma i kozmopolitizma: doprinos nekih sociodemografskih obilježja, ideološke samoidentifikacije i individualizma/kolektivizma na uzorku studenata i njihovih roditelja
    Sažetak  PDF
  • Svezak 24, Br. 3 (2008) - ČLANCI
    Stavovi učenika, roditelja i nastavnika prema školovanju: što se promijenilo tijekom šest godina u Vukovaru?
    Sažetak  PDF