Prediktori nacionalizma i kozmopolitizma: doprinos nekih sociodemografskih obilježja, ideološke samoidentifikacije i individualizma/kolektivizma na uzorku studenata i njihovih roditelja

Tajana Križanec, Dinka Čorkalo Biruški

Sažetak


Cilj ovog istraživanja bio je usporediti razine i utvrditi povezanosti između rezultata studenata psihologije i njihovih roditelja u odnosu na nacionalizam i kozmopolitizam te kolektivizam i horizontalni i vertikalni individualizam. Usto se nastojalo odrediti doprinos sociodemografskih varijabli, važnosti vjere i ideološkog usmjerenja ispitanika te kolektivizma/individualizma u objašnjenju izraženosti nacionalizma i kozmopolitizma studenata i njihovih roditelja. Ispitivanje je provedeno na 200 studenata (26 studenata i 174 studentice) i 296 roditelja (143 muškarca i 153 žene) hrvatske nacionalnosti. Primijenjena su tri upitnika: Skala nacionalizma i kozmopolitizma (Čorkalo i Kamenov, 1999), HVIC upitnik horizontalnog i vertikalnog individualizma i kolektivizma (Singelis i dr., 1995) te sociodemografski upitnik. Rezultati pokazuju da roditelji studenata iskazuju izraženiji nacionalizam i kolektivizam od svoje (odrasle) djece, dok studenti iskazuju izraženiji kozmopolitizam i horizontalni individualizam od svojih roditelja. Kod vertikalnog individualizma međutim između prosječnog rezultata studenata i roditelja nema razlike. Povezanosti kolektivizma i individualizma studenata te njihovih majki i očeva niže su od povezanosti nacionalizma i kozmopolitizma. Skup sociodemografskih prediktora, važnost religije, ideološka orijentacija i kolektivizam/individualizam bolje predviđaju nacionalizam nego kozmopolitizam, kako u uzorku roditelja tako i studenata. Vrsta i doprinos pojedinih prediktora slični su u oba uzorka, uz iznimku nekih sociodemografskih prediktora koji su se pokazali značajnima u roditeljskome, ali ne i u studentskom uzorku. Osim sociodemografskih prediktora nacionalizam roditelja i studenata moguće je predvidjeti i na temelju izraženije desne političke orijentacije, izraženoga vertikalnog individualizma te većeg pridavanja važnosti vjeri, dok je kozmopolitizam moguće predvidjeti na temelju izraženije lijeve političke orijentacije ispitanika.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met