Detalji o autoru

Katunarić, Vjeran, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru