Detalji o autoru

Šarić, Tatjana

  • Svezak 31, Br. 2 (2015) - ČLANCI
    Bijeg iz socijalističke Jugoslavije – ilegalna emigracija iz Hrvatske od 1945. do početka šezdesetih godina 20. stoljeća
    Sažetak  PDF