Detalji o autoru

Križanec, Tajana, Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb

  • Svezak 25, Br. 1-2 (2009) - ČLANCI
    Prediktori nacionalizma i kozmopolitizma: doprinos nekih sociodemografskih obilježja, ideološke samoidentifikacije i individualizma/kolektivizma na uzorku studenata i njihovih roditelja
    Sažetak  PDF