Detalji o autoru

Mežnarić, Silva, Doktorski studij humanističkih znanosti Sveučilišta u Splitu, Split