Društveni utjecaji emigracije i migracija selo–grad u Hrvatskoj: 1991. – 2011.

Silva Mežnarić, Paul Stubbs

Sažetak


U radu se istražuju društveni utjecaji emigracije i migracija selo–grad u Hrvatskoj, posebice između 1991. i 2011. U tom razdoblju u Hrvatskoj je došlo do kretanja stanovništva potaknutoga ratnim i poratnim događajima, nakon čega je nastupilo razdoblje normalizacije migracijskih tokova. U radu se detaljno istražuju radne migracije i njihov utjecaj na tržišta rada u kontekstu nedostatka kvalificirane radne snage u Hrvatskoj. Osim toga rad ispituje ulogu doznaka i socijalnih sporazuma. Nakon rasprave o problemima institucionalne potpore i migracijske politike autori daju niz preporuka kreatorima politike za smanjivanje društvenih troškova migracija kako bi one pridonijele društvenom razvoju.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met