Detalji o autoru

Božić, Saša, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar