Metodološki nacionalizam u društvenim znanostima: konzekvence za društvena istraživanja

Simona Kuti, Saša Božić

Sažetak


Društveni znanstvenici postaju sve svjesniji činjenice da se društvo ne može i ne treba izjednačivati s »nacionalnim društvom«, zamišljenim totalitetom društvenih odnosa unutar granica nacija-država. Zato je prvo desetljeće 21. stoljeća obilježeno raspravom o metodološkom nacionalizmu, pogrešnoj ideji da se društvo i nacija-država preklapaju, sadržanoj u pretpostavkama brojnih istraživanja. Usprkos dalekosežnim zaključcima unutar te rasprave, malen je broj radova koji pokušavaju dati smjernice istraživačima kako istraživati društvene fenomene bez pogrešaka metodološkog nacionalizma. Zato je cilj ovog rada izvući najvažnije zaključke iz rasprava o metodološkom nacionalizmu kao i formulirati jasne konzekvence tih rasprava za koncipiranje i provedbu suvremenih istraživanja u društvenim znanostima, posebice u području istraživanja migracija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met