Detalji o autoru

Međimurec, Petra, Ekonomski fakultet - Zagreb, Hrvatska

  • Svezak 34, Br. 2 (2018) - ČLANCI
    Visoko obrazovanje i razvod braka u međunarodnoj usporedbi: kako nacionalne demografske značajke oblikuju vezu na mikrorazini?
    Sažetak  PDF