Detalji o autoru

Esapović-Greš, Neda, Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb