Detalji o autoru

Švob, Melita, Istraživački i dokumentacijski centar o Židovima, Zagreb