Integracija mladih: načini percipiranja i razumijevanja »drugih«

Ognjen Čaldarović, Melita Švob, Carmen Brčić

Sažetak


U radu se iznose rezultati istraživanja koje je realizirano u okviru međunarodnog projekta o integraciji mladih koji se već niz godina realizira u suradnji sa Sveučilištem u Tübingenu (Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration. Theorien und Methoden eines internationalen Projekts). Predstavljeni su rezultati kvalitativnog istraživanja koje je provedeno u dvjema školama u Dubravi (Zagreb) uz uporabu metode analize fokusnih skupina. Osnovna namjera istraživanja bila je ustanoviti potencijalne razlike koje postoje u načinima integracije učenika u dvjema školama – osnovnoj i srednjoj. Rezultati istraživanja pokazali su da nisu uočene važnije razlike u načinima integracije i dezintegracije između dviju ispitanih skupina (osnovnoškolci i srednjoškolci) iako su neke razlike ipak ustanovljene. Istraživanje je pokazalo da se očekivani aspekti procesa stigmatizacije i marginalizacije obično vezuju uz socijalno podrijetlo učenika, odnosno podrijetlo roditelja, a ne uz neke specifične načine ponašanja ili specifične stavove ispitanika.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met