Detalji o autoru

Martinić, Mateo, Universidad de Magallanes, Instituto de la Patagonia, Centro de Estudios del Hombre Austral, Punta Arenas

  • Svezak 18, Br. 2-3 (2002) - ČLANCI
    Osjećaj hrvatstva među iseljenicima u Magallanesu (Čile) i njihovim potomcima u posljednjem razdoblju monarhije (1939.–1945.)
    Sažetak  PDF