Detalji o autoru

Janković, Josip, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu