Potencijali prognanih obitelji pred povratak

Josip Janković

Sažetak


Rad analizira i procjenjuje potencijale prognaničkih obitelji pred njihov povratak iz progonstva. Povratak ovim obiteljima, s obzirom na dugu razdvojenost, nepotpunost i višegodišnju "socijalnu imobilizaciju", donosi nove probleme. Kako su majke bile u prilici i tijekom rata okupljati i organizirati ostale članove svoje obitelji, pretpostavka je da bi one bile najpogodnije za sličnu ulogu i pri povratku. Stoga je posebno važno u ovom kontekstu utvrditi kompetentnost majki. U tu svrhu korišten je prikladan instrumentarij. Ispitivani su potencijali za četiri uloge koje predstavljaju osnovu za novo pokretanje obitelji: roditeljski, obiteljsko-homogenizatorski, pomagački članu koji se vraća sa bojišta i potencijal pribavljača materijalnih dobara. Procjene su davali stručnjaci-pomagači koji su bili u neprekidnoj vezi s majkama sve vrijeme petogodišnjeg progonstva. Valjanost ovih procjena provjeravala se usporedbom s procjenama uspješnosti ispitanica tijekom progonstva. To je smanjilo uzorak na 33 ispitanice za pojedine varijable, ali je povećalo vrijednost procjena. Dobiveni rezultati pokazuju da ispitanice imaju dovoljno potrebnih potencijala. Korelacija uspješnog rješavanja problema u progonstvu povezana je s roditeljskim potencijalima na statistički značajnoj razini (t=0,007) mada je r=0,421. Homogenizatorski potencijal majki i njihova uspješnost u prilagodbi na uvjete života u progonstvu još su povezaniji (r=0,674; p=0,001). Stupanj socijalne distanciranosti značajno je povezan s visinom roditeljskih (1=0,325 - p=0,037) i homogenizatorskih potencijala (r=0,334 - p=0,033) s tim da veći potencijali znače i manju socijalnu distancu. Na osnovi dobivenih rezultata moguće je zaključiti da su procjene dobro obučenih procjenjivača i poznavatelja obiteljskih prilika pouzdani pokazatelji stanja u obitelji. U praktičnom smislu isto tako moguće je zaključiti da su majke, odnosno supruge branitelja, izvrstan potencijal za organizaciju uspješnog povratka prognanih obitelji i da pripreme za povratak treba usmjeriti na njihovu ciljanu edukaciju u pomagačkom dijelu i jačanje već postojećih snaga.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met