Detalji o autoru

Gantar Godina, Irena, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana