Fran Radešček: utjecaj iseljeničkog iskustva 1911.–1921. na svjetonazorska opredjeljenja

Irena Gantar Godina

Sažetak


U prilogu se skicira privremeni iseljenički put Frana Radeščeka između 1911. i 1921. godine. Djelomično je nepotpun budući da u njegovu životopisu do 1921. ima mnogo praznina, osobito zato što je Radešček u svojoj političkoj »borbi« imao mnogo skrivenih protivnika. Značajna je bila uloga tadašnjih pripadnika slovenske političke elite (Hribara, Tavčara), koji su imali moć da ga »isele« ne izlažući se javno zbog toga. Zato o tome imamo samo posredne dokaze. Zbog tih praznina, i budući da još nije prošlo 50 godina od njegove smrti, prilog će biti moguće dopuniti tek nakon 2008. Unatoč tome bilo je moguće djelomično rekonstruirati razdoblje njegove privremene emigracije u Češkoj i Srbiji. Boravak u Češkoj dodatno je potaknuo Radeščeka na politički rad u domovini, koji je počeo 1907. u Trstu i od 1910. se nastavio u Ljubljani. Na njegove nazore odlučno je utjecao češki političar i publicist Vaclav Jaroslav Klofač, pa je Radeščekovo osnivanje Narodno-socijalne stranke 1911. bilo rezultat jaka oslanjanja na Klofačeva politička i svjetonazorska opredjeljenja i posredan razlog za »progonstvo«. I druga emigracija bila je rezultat tadašnjih političkih omjera i odnosa, pa i Radeščekova samosvojna karaktera. Isprva zadovoljan što su ga poslali u »slavensku« Srbiju, vratio se kući ne samo razočaran nego i kao svjetonazorski i politički posve drugi čovjek. Tereti razočaranja zrcale se u gotovo svim prilozima koje je objavljivao nakon 1921. Uspostava nove države 1918. bila je potpuno suprotna njegovim očekivanjima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met