Detalji o autoru

Škiljan, Filip

  • Svezak 33, Br. 3 (2017) - ČLANCI
    Vjerski prijelazi s pravoslavne na rimokatoličku i grkokatoličku vjeroispovijest na području Čazmanskog arhiđakonata između 1941. i 1945.
    Sažetak  PDF