Detalji o autoru

Gotcher, David J., Abilene Christian University, Abilene

  • Svezak 17, Br. 3 (2001) - ČLANCI
    Analiza uzoraka ekonomskih postignuća muškaraca imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama rođenih u Latinskoj Americi: primjer uporabe hijerarhijskog linearnog modela
    Sažetak  PDF