Definicije materinskog jezika i s njima povezani problemi

Andrina Pavlinić-Wolf

Sažetak


U ovome radu autorica obrađuje problem definiranja materinskog jezika u odnosu na dvojezične situacije u djece jugoslavenskih migranata u zemljama Zapadne Evrope.
U prvom dijelu rada razmatra se nekoliko određenja materinskog jezika, kakva se mogu naći u lingvističkim i nelingvističkim radovima i dokumentima objavljenim u posljednjih tridesetak godina. Ukratko su objašnjeni još neki pridruženi pojmovi i odnosi, kao što su odnos između jezika i nacije, bilingvizam, diglosija i polujezičnost. Također su nabrojeni i komentirani kriteriji s pomoću kojih se materinski jezik uopće može definirati.
U sažetom posljednjem odjeljku spomenuti su (potencijalni i stvarni) efekti jugoslavenske dopunske nastave u zemljama imigracije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met