Istraživanja razvoja nekih kognitivnih funkcija i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvu

Ante Fulgosi, Ljerka Fulgosi, Zvonimir Knezović, Rea Masnjak, Anđelka Metzing, Predrag Zarevski

Sažetak


U ovo istraživanje bili su uključeni učenici petih, sedmih i devetih razreda, u svakoj dobnoj skupini po tri grupe. Jednu grupu sačinjavali su učenici iz naše zemlje koji žive u inozemstvu sa svojim roditeljima koji su tamo na privremenom radu; drugu su grupu činili učenici koji žive u Jugoslaviji, a po starosti, obrazovanju, mjestu porijekla i socioekonomskom statusu istovjetni su s prvom grupom učenika; treću grupu činili su njemački vršnjaci iz istih razreda iz kojih su i djeca naših radnika.
Cilj je istraživanja bio ispitati kakav je razvitak kognitivnih funkcija, znanja i nekih karakteristika ličnosti djece naših radnika u SR Njemačkoj i podatke usporediti s rezultatima njihovih njemačkih vršnjaka i vršnjaka koji stalno žive u Jugoslaviji.
Utvrđene su brojne statistički značajne razlike u kognitivnim funkcijama između djece naših radnika na privremenom radu u Njemačkoj i druge dvije skupine (tj. djece koja žive i rastu u svojim domovima – Jugoslaviji ili Njemačkoj) na štetu djece naših radnika.
Zaključeno je da okolina u kojoj žive ta djeca ne omogućuje njihov optimalan kognitivan razvitak, a niti razvoj karakteristika ličnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met