Naši iseljenici u Boliviji prema NOB-u i obnovi zemlje

Ljubomir Antić

Sažetak


Neposredno nakon fašističkog napada na Kraljevinu Jugoslaviju i njenog komadanja, u Južnoj Americi obnavlja se Jugoslavenska narodna obrana – politička organizacija našeg iseljeništva utemeljena za vrijeme prvoga svjetskog rata. Nejedinstvo, odvojenost rukovodstva od članstva te vezanost uz kraljevske vlade u izbjeglištvu uvjetuje odvajanje progresivno orijentiranih iseljenika od JNO. Oni osnivaju posebne organizacije s ciljem moralne i materijalne pomoći NOB-u. U Boliviji to su odbori Južnih Slavena Južne Amerike koji se utemeljuju u ljeto 1944. godine. Osnovne organizacije bile su Mjesni odbori koje je na razini pojedine države objedinjavao Zemaljski odbor koje je pak na kontinentu trebao objedinjavati Ujedinjeni odbor Južnih Slavena Južne Amerike. Organizacija je dakle imala pretenziju da se proširi na cijelu Južnu Ameriku no u tome nije uspjela jer je osim u Boliviji osnovan samo jedan njen ogranak i to u Punta Arenasu (Čile). Ozbiljnija akcija na prikupljanju materijalne pomoći domovini započela je u ljeto 1945. godine i imala je znatnog uspjeha.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met