Kome po latentnoj strukturi ličnosti više sliče djeca naših radnika na privremenom radu u SR Njemačkoj: vršnjacima u Jugoslaviji ili SR Njemačkoj

Ante Fulgosi, Ljerka Fulgosi, Zvonko Knezović, Rea Masnjak, Anđelka Metzing, Predrag Zarevski

Sažetak


U istraživanju psihosocijalnih aspekata razvoja djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvu Fulgosi i dr. (1984, 1985) ustanovili su da ta djeca zaostaju u svom kognitivnom i konativnom razvoju, kako za vršnjacima u domovini tako i za vršnjacima u mjestu školovanja (SR Njemačka).
Na istom uzorku ispitanika koji je zahvatio 1.311 djece podijeljene u tri skupine po mjestu življenja: naša djeca u SR Njemačkoj i komparabilne skupine vršnjaka u domovini i SR Njemačkoj, i to na tri nivoa uzrasta: V, VII i IX razred, provedena je analiza da se utvrdi kome su po latentnoj strukturi ličnosti sličnija djeca naših radnika u SR Njemačkoj – vršnjacima u domovini ili njemačkoj djeci.
Na nivoima uzrasta V. i IX. razreda (odnosno l. razreda srednje škole u Jugoslaviji) nađena je veća sličnost između jugoslavenskih uzoraka djece, dok su na nivou VII. razreda naša djeca u SR Njemačkoj sličnija njemačkoj djeci. Taj empirijski nalaz ukazuje da razvoj ukupne ličnosti naše djece u SR Njemačkoj ne teče kontinuirano u dobi od 10–11 do 15–16 godina, kad su široki okolinski utjecaji vrlo jaki na formiranje ukupne ličnosti pojedinaca.
Vodeći računa o nalazu prethodnih analiza (Fulgosi i dr., 1984, 1985) da se uzrastom i dužinom boravka naše djece izvan domovine dolazi do pada kognitivne efikasnosti i porasta emocionalne nestabilnosti, možemo zaključiti da ta djeca ne rastu u okolini koja optimizira ravnomjeran i potpun razvoj ukupne ličnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met