Socijalni i individualni problemi djece migranata

Josip Anić, Andrina Pavlinić-Wolf

Sažetak


Djeca vanjskih migranata suočena su s brojnim specifičnim problemima bilo da ostaju u domovini ili su zajedno s roditeljima u inozemstvu. Podijeljena su mišljenja o tome koja je situacija za dijete povoljnija, pa bi jednaku pažnju trebalo poklanjati položaju djece koju su roditelji ostavili u svojoj zemlji kao i položaju djece radnika migranata koja su u inozemstvu.
Autori na temelju do sada izvršenih istraživanja identificiraju probleme (»distanca od roditelja« stvara probleme emocionalne deficijentnosti, socijalizacije, odgoja i obrazovanja i dr., a boravak u inozemstvu skopčan je s problemima izgrađivanja vlastita identiteta u uvjetima strane kulture i jezika, diskrepance odgojnih utjecaja u obitelji i društvu prijema, neizvjesnosti obrazovne i profesionalne perspektive itd.). Rješenje ovih problema autori vide u dosljednom i što ažurnijem provođenju proklamirane politike »privremenog boravka u inozemstvu«, pri čemu će proces spajanja obitelji u inozemstvu biti zamijenjen okupljanjem obitelji u domovini.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met