Žene migranti kao zanemarena »manjina«

Lydia Sklevicky

Sažetak


Tvrdeći da su dosadašnja istraživanja neopravdano zanemarila značaj žena u migraciji, autorica nudi neke podatke/interpretacije iz povijesti jugoslavenskog iseljeništva koje govore o relevantnosti i raznolikosti uloga što su ih žene poduzimale u migracijskoj situaciji. U tom okviru, autorica raspravlja o ulozi žena u čuvanju nacionalnog identiteta doseljenika, zatim o radnoj aktivnosti žena u novim sredinama i o imigraciji kao putu za emancipaciju žena. U potonjem tekstu, spominje se sudjelovanje žena u radničkom pokretu, u humanitarnim i dobrovoljnim društvima, te u antifašističkoj borbi. Na kraju rada, autorica sugerira neke moguće pravce za budući istraživački rad – šire određivanje kulture kao načina života moglo bi potaknuti istraživanja obiteljskog života i ženske supkulture, pomaci u poimanju spolnih uloga mogli bi poslužiti kao pokazatelji za tok akulturacije, a naposljetku analiza osobnih osjećanja (otuđenost, nostalgija, bolesti) dometnula bi ljudsku dimenziju u istraživanjima povijesti migracija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met