Jugoslavenski socijalisti u Sjedinjenim Američkim Državama u prvom razdoblju svoga djelovanja (1894–1910)

Ivan Čizmić

Sažetak


Od godine 1880. pa do Prvoga svjetskog rata u Sjedinjene Američke Države doselilo se oko pola milijuna iseljenika s područja današnje Jugoslavije. Jugoslavenski iseljenici, iako relativno po broju mala etnička grupa, utjecali su na razna područja života SAD, uključujući se u mnoge društvene pokrete, a ponajviše u radnički pokret, putem radničkih stranaka i sindikalnih organizacija. Ovaj rad bavi se prvim pokušajima jugoslavenskih socijalista da se društveno okupe kako bi proveli socijalističke programe među jugoslavenskim iseljenicima. Takvi pokušaji zabilježeni su već 1894, i u ovom radu prate se i analiziraju do godine 1910, kada je osnovan Jugoslavenski socijalistički savez u Chicagu. Osnivanjem Saveza završilo se i prvo razdoblje djelovanja naših socijalista u SAD.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met