Društvena struktura iseljenika iz Hrvatske i Slavonije u razdoblju 1880–1910.

Agneza Szabo

Sažetak


Na osnovi objavljenih statističkih izvora, autorica daje pregled strukture iseljenika iz Hrvatske i Slavonije, otišlih u razdoblju između 1880. i 1910. godine. Utvrđuje se da su migranti uglavnom bili bivši poljoprivrednici ili poljoprivredni radnici, te da je njihov broj u ukupnom stanovništvu područja porijekla iznosio čak 8% krajem 1910. godine. Koristeći detaljnije pokazatelje dostupne za razdoblje između 1901. i 1910. godine, u drugom dijelu svoga rada autorica analizira migracijski odljev po užoj regiji porijekla, smjeru iseljavanja, životnoj dobi, zanimanjima, religijskoj pripadnosti i materinskom jeziku iseljenika. Zaključuje se da su iz Hrvatske i Slavonije iselili najvećim dijelom vrlo mladi ljudi iz siromašnijih krajeva koji nisu mogli osi¬gurati ni minimum materijalne egzistencije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met