Uključivanje djece povratnika u škole

Melita Švob, Sonja Podgorelec, Carmen Brčić, Vlasta Đuranović

Sažetak


Analiziran je dio istraživanja »Problemi djece migranata« proveden na uzorku djece povratnika iz SR Njemačke u škole grada Zagreba. Ispitivana su djeca od 10 do 15 godina koja su najmanje pet godina živjela u Njemačkoj i u Jugoslaviju se vratila u zadnje tri godine. Zadatak ovog članka bio je prikazati stavove djece povratnika i kontrolne grupe neemigrantske djece prema školi te osnovne probleme na koje djeca povratkom iz inozemstva (i drugoga školskog sistema) nailaze uključujući se u jugoslavenske škole. Osnovu analize činili su rezultati upitnika sastavljenog od 20 originalnih pitanja Schallerova testa nadopunjenog pitanjima o poteškoćama u upotrebi materinjeg jezika, o razlici u nastavnom radu između njemačkih i jugoslavenskih nastavnika i sl. Schallerov test mjeri stavove djece prema školi. Postavljena pitanja čine faktore određenog odnosa (pozitivnog ili negativnog) prema pojedinoj školskoj situaciji: I faktor ispituje generalni stav učenika prema školi; II faktor prilagođavanje suučenicima; III faktor strah od razreda; IV faktor psihosomatske reakcije; V faktor školski rad i VI inferiornost u školi. Rezultati ovog upitnika pokazuju da učenici povratnici, isto kao i učenici kontrolne grupe jednako iskazuju negativan stav prema školi, podjednako se uključuju u razrednu sredinu i nemaju većih problema da ih suučenici prihvaćaju, a jedni i drugi ponekad se osjećaju inferiornim u školi. Razlike u odnosu primijetili smo u pojavi straha pred razredom (izraženiji kod povratnika), psihosomatskim reakcijama na školu i brizi o školi (izraženije kod konkretne grupe). Najveće poteškoće učenici povratnici imaju s materinjim jezikom, poviješću i zemljopisom, iako su njih 86 od 100 pohađali dopunsku školu u Njemačkoj.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met