Etnicitet, nacije i nacionalne manjine u suvremenosti

Sreća Perunović

Sažetak


Jedno od obilježja druge polovine XX stoljeća sačinjavaju društveni procesi neposrednije vezani za nacionalna/etnička pitanja. Oblici u kojima se manifestira »uzburkanost etniciteta«, kako autorica naziva ukupnost tih gibanja, različiti su. To su pojave probuđenih etničkih/nacionalnih zahtjeva; aktiviranje nacionalnih manjina u borbi za očuvanje svog identiteta; pojave etničkih/nacionalnih nesuglasica; priznavanje nacionalnog pitanja od strane službene politike nekih zemalja; formiranje novih nacija; porast utjecaja ideologija s nacionalnim/etničkim programom, itd. Na pitanje odakle pojave pokretanja ili ponovnog isticanja etničkih/nacionalnih principa i društvenog usmjeravanja prema njima, pokušava se sintetizirati globalne elemente kojima je moguće tumačiti pojavu uzburkanosti etniciteta. Ti elementi jesu: atrofiranje univerzalnog morala i otuđenost čovjeka u suvremenom društvu; pojavljivanje prije potisnutih nacionalnih/etničkih manjina i nacija; dugotrajna društveno-ekonomska kriza; jačanje ravnopravnog položaja i samosvojnosti kod dosad potisnutih nacionalnih/etničkih manjina i nacija; val liberalizacije u socijalističkim zemljama i masovna kultura.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met