Problemi reumatskih tegoba i bolesti u žena s obzirom na način i uvjete rada

Ladislav Krapac

Sažetak


Prikazuju se podaci o učestalosti degenerativnih bolesti kralješnice i zglobova ekstremiteta u uzorcima stanovništva srednje životne dobi u Hrvatskoj. Na primjeru cervikobrahijalnog sindroma raspravlja se o mogućim egzogenim i endogenim faktorima u nastanku i razvoju reumatskih bolesti. Napominje se važnost psihičkog profila bolesnice i moguće psihogene superpozicije, ali i nepovoljnog utjecaja radnih opterećenja, loših mikroklimatskih uvjeta, neprilagođenosti novim tehnologijama i nepoštivanja ergonomskih principa pri radu u nastanku reumatskih tegoba naših radnica migranata. Bolni sindromi vratne kralješnice, nazvani u Švedskoj »doseljenički sindrom« predmet su novijih istraživanja u kojima ni etiologija, a niti simptomatologija nisu dovoljno razjašnjene. Raspravlja se o mogućnostima primarne, sekundarne i tercijarne prevencije reumatskih tegoba i/ili bolesti. U samozaštitnim mjerama koje treba poticati, rano prepoznavanje karakterističnih simptoma bolesti ima kapitalno značenje. Napominje se potreba podizanja zdravstvene kulture radnica-migranata, provođenje profilaktičkih kineziterapijskih mjera na radu i kod kuće, kao i bolja suradnja naših liječnika i socijalnih radnika sa stručnjacima sličnih profila u stranim zemljama.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met