Migracije i zdravlje

Sonja Podgorelec

Sažetak


U članku je analiziran dio istraživanja »Jugoslavensko žene u Berlinu« posvećen zdravlju i zdravstvenim problemima migrantica, i socijalnim faktorima koji na njihovo zdravlje utječu. Anketiranjem 155 žena utvrđeno je da ih narušenog zdravlja ima u postotku prilično visokom za njihovu životnu dob. Zdravlje im se progresivno pogoršava produžavanjem boravka u inozemstvu. Radni uvjeti (visoka norma i težak tjelesni napor), vrijeme koje posvećuju kućanskim poslovima i brizi za djecu, te nesigurnost radnoga položaja i životne perspektive, neki su od uvjeta koji pogoršavaju zdravstveno stanje migrantica. Indikativan je i redoslijed bolesti od kojih najčešće boluju ispitanice obuhvaćene ovim istraživanjem (bolesti »živaca«, lokomotornog sustava te srca i krvotoka) jer odgovara ljestvici bolesti zbog kojih posljednjih godina najčešće dobivaju invalidske mirovine (prema podacima Komisije za ocjenjivanje radne sposobnosti i invalidnosti radnika na privremenom radu iz Hrvatske).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met