Utjecaj migracije na zdravlje žene

Ivo Švel, Josip Grgurić, Melita Švob

Sažetak


Posljedice rada i života u toku migracija nepovoljno se odražavaju na zdravstveno stanje migranata. Radnici migranti izloženi su većim rizicima po zdravlje od domaće populacije, pojavljuju se bolesti koje su sanirane u populaciji zemalja primitka (infektivne i parazitarne bolesti, TBC), povećan je broj invaliditeta. Učestale su pojave reumatoidnih tegoba te smetnje u krvožilnom sustavu. Osobito su velike posljedice nepovoljnih uvjeta rada i velikih obiteljskih obaveza na zdravlje žena migrantica. Zapostavljena je prevencija i rana dijagnostika, postoje komplikacije trudnoća. Veći je perinatalni mortalitet migrantske dojenčadi a i djeca migranata češće su i teže bolesna. U slučaju bilociranih migrantskih obitelji, u kojima žena preuzima i dužnosti odsutnog člana obitelji, posljedice po zdravlje žena, ali i porast, razvitak i zdravlje djece mogu biti također znatne. Istraživanja pokazuju da su Jugoslavenke na radu u inozemstvu uvelike oštećena zdravlja i da, vrativši se, vuku posljedice oboljenja u tuđini.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met