Promjene u obitelji i specifični problemi migrantica

Mirjana Oklobdžija

Sažetak


Istraživanjem koje je Institut za migracije i narodnosti proveo u Berlinu utvrđeno je da dolazi do promjena u obiteljskim odnosima koje možemo smatrati značajnim. To se, prije svega, očituje u izmijenjenim i manje patrijarhalno obojenim odnosima medu supružnicima, tj. u povećanom stupnju ravnopravnosti žena. Migracije također uvjetuju i smanjenje broja djece (prosječna obitelj ima jedno ili dvoje djece). I, ne manje važno, vidljive su i promjene u odnosu roditelja i djece. Dakle, emancipatorski su elementi evidentni i polako potiskuju patrijarhalne obrasce života prisutne u regijama zemlje porijekla iz kojih stiže većina migranata. Vidljiva je i veza između migracija i stabilnosti braka. Češće se razvode brakovi s manjim brojem djece. Prema rezultatima koje smo dobili o problemima (sastavljenim u namjeri da utvrdimo imaju li žene više ili drukčije probleme od muškaraca, tj. postoje li neke »specifične« razlike u tome), vidljivo je da problemi postoje, ali su manji nego što smo pretpostavili (čak 1/3 žena izjavljuje da nema nikakvih problema). Problemi su uglavnom vezani za zdravlje, za supruga (najčešće zbog alkoholizma i fizičkog zlostavljanja) i djecu. Relativno mali broj (njih 27) navodi da osjeća teret statusa strankinje ili poteškoće vezane uz privikavanje na novu sredinu (7). Dakle, problemi su češće »klasični« nego što su uvjetovani promjenom sredine.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met