Migracije jugoslavenskih žena

Melita Švob

Sažetak


Ovaj rad analizira položaj žene u migraciji i njegove specifične karakteristike. Prikazan je i odnos društva prema radu migrantica i njihovim problemima. Migracije jugoslavenskih žena razmatrane su kroz analizu prilika u Jugoslaviji i u zemljama imigracije. Posebna pažnja posvećena je ekonomskoj aktivnosti žena u migraciji ali i njihovoj ulozi u obitelji i društvenom životu. Na osnovi dostupnih statističkih i drugih podataka, te rezultata vlastitih istraživanja o ženama koje su se vratile iz inozemstva i onima koje se nalaze u inozemstvu (SR Njemačka, Berlin), može se zaključiti u kako se nepovoljnom položaju na poslu one nalaze: bez mogućnosti da se doškoluju i napreduju, iscrpljene i pogoršanoga zdravstvenog stanja. Pokušalo se sagledati posljedice i perspektivu ostanka u inozemstvu, odnosno mogućeg povratka u Jugoslaviju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met