Etnički identitet hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj

Tihomir Telišman

Sažetak


Hrvatski intelektualci pripadnici hrvatske narodne manjine u Mađarskoj čine danas njenu dominantnu podskupinu, koja za razliku od ostalih pripadnika manjine ima slojevit etnički identitet i aktivno sudjeluje u stvaranju etničke ideologije. Njihov etnički identitet u velikoj mjeri je određen kontaktima s kulturom matične hrvatske nacije i njihovim aktivnim učešćem u stvaranju i prezentiranju manjinske hrvatske kulture u Mađarskoj. Nadalje on se očituje kroz aktivno učešće hrvatskih intelektualaca u radu manjinskih hrvatskih institucija: škola, klubova i drugo. Za razliku od ostalih pripadnika hrvatske narodne manjine u Mađarskoj, hrvatski intelektualci daju nezamjenjivi doprinos u kreiranju i prezentiranju hrvatske etničke ideologije u mađarskoj sredini. Stoga oni i na taj način daju veliki doprinos u društvenom životu hrvatske narodne manjine, te njenom društveno-političkom statusu u Mađarskoj.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met