Frano Ženko Donadini – malo poznati pohoditelj zapadnougarskih Hrvata

Stjepan Krpan

Sažetak


U uvodnom dijelu – autor daje pregled posjetitelja-istraživača iz stare domovine kod Hrvata u zapadnoj Ugarskoj od 16. st. pa do sloma Monarhije. Autor se osvrće na rezultate tih posjeta, objavljena djela o tome.
Frano Ženko Donadini bio je austrougarski vojnik u Kormendu u 1. svjetskom ratu. Posjećivao je hrvatska sela u okolici toga grada. Učinio je vrijedne zapise o stanju očuvanosti hrvatskog jezika, o broju žitelja, školama, crkvama, stupnju mađarizacije, o zatečenim hrvatskim knjigama, zapisi nekih narodnih pjesama. Sve je objavio u knjižici Hrvati oko Kormenda (u Ugarskoj), Split 1915.
Autor obrađuje reagiranja na pojavu toga štiva, njegovo značenje, iako se ne radi o stručnom istraživaču nego rodoljubu koji je svoje slobodno vojničko vrijeme posvećivao svojim hrvatskim sunarodnjacima. Autor daje biografske podatke o F. Z. Donadiniju, o njegovom radu u hrvatskim kulturno-prosvjetnim društvima, djelovanju u zadružnim organizacijama. Živio je od 1878–1963.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met