Karakteristike doseljenih osoba i hrvatsko tržište rada: eksplorativno istraživanje

Valerija Botrić

Sažetak


Posljedice doseljavanja na tržište rada zanimljive su s različitih aspekata, ne samo kao istraživačko pitanje već i naročito zbog potrebe oblikovanja adekvatnih političkih mjera. S istraživačkog stajališta zanimljiva su pitanja nalaze li se doseljene osobe u relativno lošijoj poziciji na tržištu rada, u kojem su segmentu tržišta rada aktivne i je li njihov doprinos ukupnome ekonomskom razvoju zemlje domaćina pozitivan. Oslanjajući se većinom na podatke Ankete o radnoj snazi za razdoblje 1998. – 2012., ovo istraživanje nastoji prikazati poziciju doseljenih osoba u Hrvatskoj. Nekoliko pokazatelja usporedno se analizira za doseljenu i domaću populaciju – starost, stupanj obrazovanja, struktura po zanimanjima i nezaposlenost. Podaci pokazuju da doseljene osobe u Hrvatskoj ne pripadaju mladoj i obrazovnoj populaciji – te karakteristike povezuju se u većoj mjeri s emigracijskim profilima – već su sličnije populaciji zemlje u koju su se doselili.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met