Neki aspekti etničkog identiteta članova Hrvatske bratske zajednice

Tihomir Telišman

Sažetak


Autor u članku obrađuje problem etničkog identiteta potomaka hrvatskih doseljenika, koji su članovi Hrvatske bratske zajednice u SAD. Kao osnova za analizu zadanog problema korištena su teorijska razmišljanja o etničkom identitetu nekih američkih autora, empirijski nalazi o istoj temi u SAD, te na kraju rezultati vlastitog istraživanja provedenog na uzorku mladih članova HBZ u Zagrebu. Članak je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina. U uvodnom teorijskom dijelu autor se opredjeljuje za stajalište da i potomci hrvatskih doseljenika u SAD čine stvarnu društvenu skupinu s bitnim subjektivnim i objektivnim obilježjima. U okviru druge tematske cjeline prezentiraju se metoda i hipoteze te rezultati istraživanja o etničkom identitetu članova HBZ. Poseban naglasak stavlja se na rezultate o važnoj ulozi hrvatskog jezika u očuvanju etničke samoidentifikacije potomaka hrvatskih doseljenika. U zaključku teksta autor posebno naglašava ulogu politike SAD prema etničkim skupinama za očuvanje njihova etničkog identiteta, te nalaze iz vlastitog istraživanja, koji upućuju na to kako bi trebalo istraživati etnički identitet potomaka hrvatskih doseljenika u SAD.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met