Žensko iskustvo migracija i starenja – pogled s otokâ

Sonja Podgorelec, Mario Bara

Sažetak


Rad je rezultat istraživanja osobitosti migracija i njihova utjecaja na starenje žena u specifičnom prostoru otoka, uzrokâ i društvenih posljedica tih procesa te razmatranja nekih domena kvalitete života važnih starim ljudima. Uz pregled teorijskih radova autori svojevrsnim isprepletanjem podataka prikupljenih metodama analize sekundarnih podataka, promatranja i polustrukturiranog intervjua nastoje objasniti starenje u prostoru hrvatskih otoka s pozicija uloge roda. Kvalitativni podaci prikupljeni su tijekom više istraživanja u okviru projekta »Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske« od 2003. do 2013. U fokusu analize pretežno su iskustva starijih žena koje žive u malim otočnim zajednicama, definiranim na temelju sličnosti gospodarskih, društvenih i psiholoških parametara neovisno o veličini otoka. Podaci predstavljeni u radu upućuju na to da starenje žena na otocima i kvaliteta života u starosti ovise o brojnim čimbenicima – (ne)sudjelovanju u migracijama njih samih ili članova njihovih obitelji, veličini zajednice u kojoj žive, stupnju izoliranosti otoka, kvaliteti postojeće infrastrukture, njihovu zdravlju, stupnju uključenosti u društveni život itd. Ono što je zajedničko starim ženama bez obzira na specifičnost pojedinačnoga životnog ciklusa ili otok na kojem žive visoka je razina aktivnosti do duboke starosti. Zaključak je rada da se u narednom razdoblju, na osnovi postojećih demografskih trendova, očekuje nastavak procesa starenja stanovništva hrvatskih otoka, porast broja staračkih samačkih kućanstava u kojima u znatno većem broju žive žene, nastavak ravnopravnosti u podjeli uloga između otočana i otočanki u domeni rada izvan kuće, a zadržavanje »ženskih uloga« unutar doma i u skrbi za starije (profesionalno ili volonterski), što će produbiti neke probleme vezane uz kvalitetu života stanovnika malih otočnih zajednica.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met