Neki modeli uređivanja etničkih i kulturnih odnosa u višeetničkim i višekulturnim društvima

Jadranka Čačić-Kumpes, Emil Heršak

Sažetak


Autori se kritički osvrću na razvoj modela/politika uređivanja međuetničkih/međukulturnih odnosa i njihovih osnovnih obilježja. Temeljnu podjelu na asimilacijske, integracijske i pluralističke modele/politike upotpunjuju primjerima njihove primjene u konkretnim (imigracijskim) društvima. Govore, nadalje, o kulturi, osobito o njezinoj dinamičnosti, o difuziji kultura i o potrebi uočavanja upravo tih obilježja kulture pri oblikovanju modelâ/politikâ u uređivanju međuetničkih/međukulturnih odnosa. Na kraju autori pokušavaju naznačiti neke probleme što ih smatraju relevantnima za stvaranje konzistentne politike u reguliranju međuetničih/međukulturnih odnosa u suvremenoj Hrvatskoj: složenost etničke strukture i povijesnih prilika što su na tu strukturu utjecale, emigracijsku tradiciju, posljedice recentnih događaja i migracijskih tokova. Pri tome ističu nužnost preduvjeta: ostvariti pravnu državu, urediti odnose sa susjednim državama, definirati položaj Hrvatske u svijetu i koristiti se potencijalom kulturne heterogenosti unutar same hrvatske etnije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met