Nacionalne manjine u Poljskoj i mehanizmi njihove etnonacionalne obnove

Piotr Wróblewski

Sažetak


Svrha je rada razmotriti procese obnove nacionalnih manjina koje žive u Poljskoj. Prema tezi koju je iznio Anthony D. Smith, etnonacionalna obnova prolazi kroz tri faze. Prvo, dolazi do otkrića vlastite etničke povijesti. Zatim, etnonacionalna obnova ulazi u područje politike i politizira kulturu. Napokon, "čišćenje" zajednice dovodi do ponovne definicije građanstva i uništavanja svega tuđega. Teza je ovoga rada da se obnova nacionalnih manjina u Poljskoj temeljila najviše na nekim simbolima, shvaćenima kao grupno vlasništvo. Ponajprije, obnova etničkog nacionalizma usredotočila se na neka lokalno prepoznatljiva mjesta, koja su bila shvaćena kao sakralna. Drugo, etnonacionalna obnova u Poljskoj je tijesno povezana s kultom narodnih junaka (heroja). Treće, manjinski jezik smatra se najvećom vrednotom skupine. Prema nacionalnim manjinama u Poljskoj svi ovi sadržaji predstavljaju temelje nacionalne svijesti. Nadalje, etnonacionalnu obnovu ovih skupina ojačala su osobita tumačenja etnopovijesti. Povijest nacije vidi se u drukčijem svjetlu od shvaćanja što ga imaju ljudi u nacionalnim državama (Njemačkoj, Ukrajini, Bjelorusiji). U radu se autor bavi pojavama među Nijemcima, Ukrajincima i Bjelorusima koji žive u Poljskoj. Ove skupine tvore najveće konglomerate ne-Poljaka u Republici Poljskoj. Autor nudi primjere kako ove manjine u praksi pokušavaju riješiti identifikacijske dvojbe. Nacionalna obnova etničkih manjina u Poljskoj počela je 1980, nakon prve revolucije "Solidarnosti", te dostigla vrhunac 1989, kad je nastupila društvena promjena zvana "refolucija" (Timothy Garton Ash). Religija je temeljni simbolički sustav u korijenu etnonacionalne obnove njemačke, ukrajinske i bjeloruske manjine, jer je svijest o sakralnome ponudila okvir za tumačenje povijesti nacije i pojedinca.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met