Židovi Hrvatske i Izrael: osvrt

Melita Švob

Sažetak


Povodom 50-godišnjice osnutka države Izrael autorica daje pregled događaja koji su omogućili stvaranje židovske države. Kroz prikaz useljavanja u Izrael (alija) od kraja 19. stoljeća nadalje, dobiva se uvid u prilike koje su migracije Židova izazvale, kao i promjene u izraelskom društvu koje su novi migranti pokrenuli. Osobito se razmatraju noviji događaji − useljavanje dviju velikih etničkih zajednica, etiopskih i ruskih Židova, čija integracija mijenja i odnose u Izraelu. Kroz kratku povijest cionističkog pokreta i njegova značenja za stvaranje Izraela, autorica opširnije opisuje cionističke organizacije u Hrvatskoj i predratne migracije Židova, te masovni odlazak oko polovice Židova koji su preživjeli holokaust u Izrael, između 1948. i 1952.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met