Položaj mladih u Dubravi (Zagreb): socijalna integracija i dezintegracija

Carmen Brčić, Ognjen Čaldarović

Sažetak


U radu se, na temelju empirijskog istraživanja provedenog u proljeće 1998. godine u Dubravi, istočnom predgrađu (dijelu) Zagreba, interpretiraju neke dimenzije socijalne integracije mladih. U tom se smislu interpretiraju opći odnosi među skupinama mladih, odnos prema socijalnim ustanovama za mlade te njihove želje i perspektive. Rezultati istraživanja o navedenim dimenzijama pokazuju da su mladi permisivni, ali ne i inicijativni u međugrupnim odnosima, da se posebno ne ističu predstavnici nekih skupina kao manje "podnošljivi", da mladi uzimaju udio u ritualima i kontaktima prilagođenim njihovoj dobi i stilu života, uključujući i međusobne otvorene sukobe (tučnjave), da se relativno vrlo rijetko obraćaju za pomoć ustanovama u mjestu stanovanja te da su, s obzirom na budućnost, stavovi ispitanih uglavnom kozmopolitskoga karaktera. Istraživanjem je utvrđeno različito reagiranje omladine prema različitim dimenzijama istraživanja s obzirom na starost (skupine od 15 i od 18 godina) i spol, ali ne i s obzirom na druge varijable.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met