Crkva i disko: sociokulturni kontekst i orijentacije mladih u zagrebačkoj Dubravi

Vjeran Katunarić, Sonja Podgorelec, Melita Švob

Sažetak


U radu je prikazan pojmovno-teorijski okvir za istraživanja individualnih orijentacija mladih, okvir unutar kojeg će se interpretirati rezultati istraživanja međunarodnog projekta "Internationales Lernen" o mladima iz pet europskih zemalja. Autori analiziraju postojeće sociokulturne obrasce ponašanja koji u velikoj mjeri odražavaju tipove strukturiranja društva − segmentarni u tradicionalnim, a fragmentarni u modernim društvima. U nastavku rada prikazan je dio empirijske analize rezultata anketnog istraživanja stavova mladih provedenog na uzorku od 200 ispitanika završnih razreda osnovnih i srednjih škola na području Dubrave. Premda uzorak anketiranih ne dozvoljava uopćavanja ni na metodološkoj razini (populacija mladih u Dubravi) niti na razini teorijske interpretacije (obilježja društvene skupine, reprezentiranja društvene stvarnosti i individualnih strategija ponašanja), autori uočavaju tragove karakteristika segmentarne strukture društva u stavovima mladih prema lokalnoj vezanosti, percepciji prevelikih socijalnih razlika, vezanosti uz obitelj te percepciji jezične zajednice, ne nužno nacionalne, kao najvažnije na društvenom planu. Neka druga obilježja prepoznata su kao rezultat modernije, urbane, fragmentarne strukture. To se prije svega odnosi na osjećaj osamljenosti, sklonosti starijih ispitanika prijateljevanju na individualnoj osnovi, druženju u prostorima bez čvršćih institucionalnih okvira (u kafiću ili disko-klubu), kao i doživljaju opasnosti spram nekih mjesta u večernjim satima u prostoru njihove lokalne zajednice − Dubravi. Društveni kontekst, mentalitet i (jedva naslućene) individualne orijentacije ispitanika provedenog istraživanja imaju mješovite karakteristike segmentarnog i fragmentarnog, tradicionalnog i modernog društva, uz češće oslanjanje na tradicionalne oblike društvene solidarnosti nego na potporu birokratskih ustanova.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met