Utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba (empirijsko istraživanje: bivši ratni prostori zapadne i istočne Slavonije)

Dragutin Babić

Sažetak


Autor analizira utjecaj tranzicije i rata na oblikovanje nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba. Predložak za analizu čini empirijsko istraživanje provedeno u zapadnoj i istočnoj Slavoniji. Analiza je obuhvatila tri skupine ratnih migranata i ratnih stradalnika, Hrvate starosjedioce, Srbe starosjedioce i useljenike. Istraživanje je provedeno od rujna do prosinca 2004. u selima i gradovima zapadne i istočne Slavonije, pri čemu se služilo anketnim upitnikom od 48 pitanja zatvorenog tipa. Istraživanjem su obuhvaćena sljedeća obilježja ispitanika: socioprostorni status, dob, spol i školska sprema. Istražena je varijabla socioprostorni status ispitanika u korelaciji s percepcijom nekih segmenata nacionalnog identiteta Hrvata i Srba. Rezultati istraživanja pokazuju razlike u stavovima i ocjenama ispitanika iz zapadne i istočne Slavonije. Hrvati starosjedioci više od Srba starosjedilaca ističu značenje i važnost vjeroispovijesti (katolicizma) za nacionalni identitet. Hrvati starosjedioci isključiviji su od Srba starosjedilaca kada je riječ o mogućnosti potpune participacije bivših komunista u nacionalnom korpusu Hrvata i Srba. Odgovori useljenika radikalniji su i isključiviji u odnosu na odgovore starosjedilaca, a pritom su oni u zapadnoj Slavoniji (pretežno etnički Hrvati) radikalniji u odgovorima od useljenika u istočnoj Slavoniji (pretežno etnički Srbi). U odgovorima je, iako su donekle prožeti isključivim stavovima o mogućnostima uključivanja različitih subidentiteta u nacionalni identitet Hrvata i Srba u poslijeratnom razdoblju na bivšim ratnim prostorima, u značajnoj mjeri prisutna i tolerancija, izraženija unutar skupine nego prema drugim nacionalnostima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met