Dijalektika diskriminacije u 21. stoljeću

John Stone, Polly Rizova

Sažetak


U članku se razmatraju neka najnovija znanstvena znanja o rasnim odnosima i nacionalizmu koja se nastoje baviti utjecajem globalizacije i promijenjenih geopolitičkih odnosa u prvom desetljeću 21. stoljeća. Vidljivo je da su novi modeli identifikacije, od kojih neki osporavaju postojeće grupne granice dok ih drugi pojačavaju, posljedica promjena na globalnome tržištu i političkih kretanja usmjerenih protiv njih. Ocjenjuju se utjecaj »rata protiv terorizma«, granice uporabe čvrste moći i potreba za novim mehanizmima rješavanja međurasnih i međuetničkih sukoba kako bi se naglasila kompleksnost tih grupnih odnosa u novom narušavanju ustaljenoga svjetskog reda.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met