Starenje stanovništva Varaždinske županije od 1961. do 2001.

Dubravka Spevec

Sažetak


Starenje je uz depopulaciju dominantan demografski proces u Hrvatskoj. U radu se analizira demografsko starenje i stupanj ostarjelosti stanovništva Varaždinske županije od 1961. do 2001., na administrativnoj razini gradova/općina. Iseljavanje stanovništva dugotrajno je utjecalo na negativna demografska kretanja i populacijsko pražnjenje mnogih gradova/općina Varaždinske županije, čime je bitno oslabljena njihova demografska osnovica i njihov ukupni ljudski potencijal, važan za cjelokupni razvoj i (re)valorizaciju prostora. Iako prema stupnju ostarjelosti stanovništvo županije pripada 3. tipu (starost), populacija gotovo polovine gradova/općina ima obilježja duboke i vrlo duboke starosti. Popisni podaci iz 1961. pokazali su da je već tada 25% administrativno-teritorijalnih jedinica Varaždinske županije prešlo »kritičnu« vrijednost indeksa starenja. Prema podacima za 2001., stanovništvo županije već je u poodmakloj fazi starenja, odnosno svaki peti stanovnik županije stariji je od 60 godina. »Okrnjenost« dobne strukture stanovništva većine gradova/općina u Varaždinskoj županiji nepovoljno će utjecati na reprodukciju i uzrokovati daljnju prirodnu depopulaciju, čime je postavljena velika prepreka budućemu uravnoteženom gospodarskom i društvenom razvoju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met