Političko predstavljanje nacionalnih manjina – Srbija u komparativnoj perspektivi

Slaviša Orlović

Sažetak


Predmet je ovoga rada političko predstavljanje nacionalnih manjina s osvrtom na rješenja i praksu u Srbiji. Najprije se razmatraju teorijski koncepti političkog predstavljanja u podijeljenim društvima, a zatim se navode usporedna iskustva i međunarodni standardi. Upozorava se na različite mehanizme kojima se osigurava adekvatnija predstavljenost manjina. Radi osiguravanja lakšeg predstavljanja nacionalnih manjina pribjegava se određenim rješenjima u izbornom sustavu. Uobičajeno je da proporcionalni izborni sustav pogoduje predstavljanju u podijeljenim društvima. Većinski sustav također može biti pogodan kada su manjine teritorijalno koncentriranije. Ako su manjine disperzirane po čitavom teritoriju, onda im većinski sustav umanjuje šanse za predstavljanje. Nacionalne manjine u Srbiji pribjegavale su različitim načinima i taktikama da se nametnu kao predstavnice svojih zajednica i domognu predstavničkih tijela. Nakon političkih promjena 2000. u značajnoj je mjeri unaprijeđen položaj nacionalnih manjina. Usprkos određenim manjkavostima mehanizmi koji osiguravaju adekvatniju predstavljenost nacionalnih manjina imaju značajnu ulogu u ostvarivanju manjinskih prava, omogućuju adekvatniju političku reprezentaciju, bolje artikuliranje interesa, kao i veći stupanj legitimnosti institucija i sistema. Kada su manjine bolje integrirane i akomodirane u sustav, veći je stupanj demokratičnosti društva.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met